Scutiri și reduceri de taxe 2018-2019

În conformitate cu reglementările interne ale Universității din Oradea, studenţii au dreptul să solicite în scris, pe baza unei cereri tip cu formularea motivaţiei, scutiri şi reduceri ale taxelor aferente procesului de învățământ sau a majorărilor de întârziere aferente. 

REDUCEREA taxelor de școlarizare pentru anul universitar 2017 – 2018

Conform reglementărilor interne ale Universității din Oradea, Universitatea oferă posibilitatea reducerii taxei de școlarizare pentru studenții consideraţi cazuri sociale, studenții consideraţi cazuri medicale foarte grave, copiii angajaţilor titulari ai Universităţii din Oradea și studenții/absolvenții  Universităţii din Oradea care urmează un al doilea program de studii.

SCUTIRI de taxă de școlarizare pentru anul universitar 2017/2018

Universitatea din Oradea sprijină accesul studenților din medii defavorizate la învățământul superior, prin urmare studenții orfani de ambii părinți sau cei proveniți din case de tip familial sau centre de plasament pot beneficia de scutirea taxei de școlarizare! De asemenea, o altă categorie de studenții care beneficiază de scutirea taxei de școlarizare reprezintă studenții sportivi […]

Scutiri de taxe la Universitatea din Oradea

Studenții Universității din Oradea proveniți din  centrele de plasament, case tip familial sau orfani de ambii părinţi pot depune cereri pentru scutirea taxei de școlarizare. Dosarele se înaintează la Registratura Universității din Oradea, după care vor fi evaluate de către Comisia de reduceri/scutiri/reeșalonări taxe. Actele necesare pentru obţinerea scutirii de taxe sunt, după caz: cerere tip, […]

Prioritățile bugetare ale Senatului Universității din Oradea: laptopuri și mobilier

Senatul Universității din Oradea în ședința de azi, 21 martie 2016, și-a votat bugetul pentru anul 2016, acesta constituind anexă la bugetul Universității din Oradea, fiind finanțat din alocația bugetară și din taxele plătite de studenți. Valoarea totală a cheltuielilor este de 218.640, 

În 7 septembrie începe admiterea la Universitatea din Oradea

Luni, 7 septembrie 2015, încep înscrierile pentru concursul de admitere, sesiunea septembrie, la Universitatea din Oradea. Candidaţii îşi vor depune dosarele la secretariatele facultăţilor conform programului propriu al fiecărei facultăţi. 

Scutiri/reduceri/esalonari de taxe

Până în 19 octombrie se depun cererile, însoţite de actele justificative, la secretariatul prorectorului pentru managementul serviciilor studențești și sociale, dna. Conf.univ.dr. Simona Trip, aflat în clădirea Rectoratului, et. 3, vis-a-vis de lift, în vederea scutirii sau reducerii taxei de şcolarizare. Pot fi scutiţi de taxa de şcolarizare o singură dată pentru fiecare program de studiu parcurs […]

Conferinţa de presă UO

În data de 12 apr. 2012 presa locală a fost invitată la conferinţa de presă susţinută de ordonatorul de credite al Universităţii, prof. univ. dr. Constantin Bungău.  Înainte de a trece la temele de discuţie, dl. Bungău ne-a confirmat că ziua de mâine, 13 aprilie, este liberă, dar recuperabilă într-o sâmbătă, la fel şi ziua […]

Copyright © 2012 Studentocratia. Toate drepturile rezervate.