Codul cui? Ramane de vazut!

Scris de Roland Olah Adoptarea Codului universitar al Drepturilor şi Obligaţiilor Studenţilor emis de MECTS, modificat de reprezentanţii studenţilor din Senatul Universităţii (pe baza articolului 2, care specifică: „Senatul universitar nou-ales adoptă Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului, la propunerea studenţilor… ” din Codul sus amintit) este în faza finală!

Codul drepturilor și obligațiile studenților

Scris de Alexandra Turkosi, anul II, P.I.P.P., Socio-Umane   Nu demult au fost  emise de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sporturilor anumite schimbări referitoare la Codul Drepturilor și Obligațiilor studenților.  Acest nou cod aduce schimbări importante în viața academică a studenților. Pentru a adoptarea noului cod, Senatul Universitar are la dispoziție 60 de zile […]

Copyright © 2012 Studentocratia. Toate drepturile rezervate.