Facultatea de Inginerie Energetica si Management Industrial

Departamentul de Inginerie Energetica

Cercul ştiinţific studentesc PRO ENERGIA de Conversia energiei si eficienţă energetică

Întâlnirile membrilor cercului ProEnergia sunt efectuate în vederea desfăşurării umătoarelor activităţi:

 • Stabilirea planului de activităţi pe durata unui an universitar;
 • Iniţierea şi organizarea de mese rotunde desfăşurate în cadrul universităţii şi în liceele cu profile tehnice a căror elevi au preocupări în domeniile abordate de cerc;
 • Participarea la simpozioane şi conferinţe ştiinţifice studenţeşti organizate în alte centre universitare sau licee, de la nivel naţional şi internaţional;
 • Elaborarea de articole ştiinţifice cu subiecte care se include în tematica generală a cercului;
 • Activităţi de cercetare în domeniul conversiei energiei şi eficienţei energetice;
 • Aprofundarea cunoştinţelor tehnice din domeniul conversiei energetice şi eficienţei energetice;
 • Creşterea gradului de pregătire si dezvoltarea gândirii inginereşti a studenţilor membri;
 • Dezvoltarea relaţiei „student – cadru didactic” in vederea eficientizării actului de învăţămant si sporirea interesului în disciplinele de studio conexe domeniilor cercului;
 • Încurajarea demersului ştiinţific studenţesc pentru afirmarea cunoştinţelor si aptitudinilor fiecărui participant;
 • dezbaterea de articole publicate in reviste de profil din tara sau din străinătate;
 • Prezentări de lucrări din partea membrilor pe subiecte liber alese din domeniile abordate de cerc;
 • Invitarea în cadrul şedinţelor a unor specialişti: cadre didactice specializate într-un anumit domeniu al ingineriei energetice, teoreticieni si practicieni renumiţi din domeniul conversiei energiei şi eficienţei energetice, etc.;
 • Organizarea de simpozioane cu prezentare şi/sau concurs de lucrări pe diferite teme de conversie a energiei şi eficienţă energetică;
 • Organizarea de alte activităţi orientate înspre beneficiul studentului;
 • Stabilirea de colaborări cu alte cercuri inginereşti si asociaţii ştiinţifice studenţeşti;
 • Prezentarea unei rubrici de actualităţi legislative şi administrarea sit-ului web al cercului.

Coordonatori:

Ş.l dr.ing. Dziţac Simona – simona.dzitac@gmail.com

As.drd.ing. Lolea Marius – mlolea@uoradea.ro

 

Cercul ştiinţific studenţesc de Compatibilitate electromagnetică şi modelarea câmpului electromagnetic

Plan de activităţi aferent anului universitar 2012/2013

Întâlnirile membrilor cercului Electron sunt efectuate în vederea desfăşurării umătoarelor activităţi:

 • Stabilirea planului de activităţi pe durata unui an universitar;
 • Iniţierea şi organizarea de mese rotunde desfăşurate în cadrul universităţii şi în liceele cu profile tehnice a căror elevi au preocupări în domeniile abordate de cerc;
 • Participarea la simpozioane şi conferinţe ştiinţifice studenţeşti organizate în alte centre universitare sau licee, de la nivel naţional şi internaţional;
 • Elaborarea de articole ştiinţifice cu subiecte care se include în tematica generală a cercului;
 • Activităţi de cercetare în domeniul compatibilităţii electromagnetice şi modelării câmpului electromagnetic;
 • Întâlniri cu agenti  economici în vederea identificării de parteneriate care să susţină activităţile de cercetare ale cercului atât cu support ethnic cât şi financiar;
 • Organizarea de vizite la partenerii din domeniul economic în scopul efectuării unor observaţii şi măsurători privind poluarea electromagnetică şi implicit expunerea personalului în camp elctromagnetic;
 • Discuţii periodice pe teme alese din domeniul de interes al cercului cu scopul aprofundării unor probleme specific;
 • Vizionarea de materiale foto şi video din domeniul compatibilităţii electromagnetice şi a modelării câmpului electromagnetic în scopul cunoaşterii unor probleme noi din domeniul compatibilităţii electromagnetice şi modelării câmpului electromagnetic;
 • Participarea la organizarea simpozionului ştiinţific studenţesc SERMStudO al studenţilor energeticieni din cadrul Facultăţii de IEMI;
 • Participarea la proiecte de cercetare ştiinţifică şi aplicativă iniţiate de Departamentul deInginerie Energetică al Facultăţii de IEMI sau ale altor facultăţi şi agenţii economici parteneri;
 • Realizarea de standuri de laborator sau produse software cu aplicaţii în domeniile abordate de cerc;
 • Stabilirea de parteneriate şi activităţi commune cu alte cercuri studenţeşti de profil din cadrul universităţii din Oradea sau alte instituţii de învăţământ din ţară sau străinătate;
 • Coordonarea şi susţinerea cu material specific a sit-ului web al cercului.

Coordonatori:

As.drd.ing. Lolea Marius – mlolea@uoradea.ro

Ş.l dr.ing. Dziţac Simona – simona.dzitac@gmail.com

 

Departamentul de inginerie şi management industrial în textile şi pielărie

Cercul ştiinţific studenţesc „Management şi marketing strategic”

 

Cercul ştiinţific studenţesc este destinat cu precădere studenţilor şi masteranzilor în domeniul ingineriei economice/management dar sunt aşteptaţi şi alţi studenţi/masteranzi interesaţi din cadrul Universităţii din Oradea. În cadrul cercului se vor aborda teme de actualitate specifice prin îmbinarea aspectelor teoretice cu cele practice. Se promovează şi se acceptă doar dezbaterile de idei dominate de rigorile etichetei bazate pe proceduri impersonale, raţionale şi consensuale.

Principalul obiectiv al cercului este de a dezvolta în plus faţă de seminarii şi cursuri noi abilităţi pe care să le exersăm şi să le aplicăm în toată aria managementului; disciplinarea schimbului de idei de specialitate; stimularea capacităţii de analiză şi diagnosticare economică; dobândirea de cunoştiinţe suplimentare în domeniul managementului şi marketingului strategic.

 

Ş.l.ec.dr.ing. Sunhilde Cuc – sunhilde_cuc@yahoo.com

Ş.l.ing.dr.ec. Simona Tripa – tripasimona@yahoo.com

Asist.univ.ec. Nicoleta Andreescu – nandreescu@uoradea.ro

 

Cercul ştiinţific studenţesc „Designul şi parametrii de funcţionalitate a materialelor textile inteligente”

 

Cercul este destinat cu precădere studenţilor şi masteranzilor în domeniul ingineriei industriale, respectiv ingineriei economice industriale în textile şi pielărie, dar sunt aşteptaţi şi alţi studenţi/masteranzi interesaţi din cadrul Universităţii din Oradea.

Scopul cercului este studierea designului, a paramentrilor funcţionali şi calităţii materialelor inteligente în vederea obţinerii de produse de îmbrăcăminte competitive.

În cadrul cercului ştiinţific se fac aplicaţii, studii experimentale, a căror rezultate sunt publicate în sesiunea de comunicări ştiinţifice sau chiar stau la baza temelor de cercetare din cadrul proiectelor de diplomă sau disertaţiilor.

 

Ş.l.dr.ing. Dorina Oana – oanadorina08@yahoo.com

Ş.l.dr.ing. Anca Simon – anca.simon@yahoo.com

 

Cercul ştiinţific studenţesc „Tehnologii moderne în confecţii textile”

 

Cercul este destinat, în special, studenţilor de la programele de studii de licenţă Tehnologia Tricotajelor şi confecţiilor şi Inginerie Economică Industrială.

Se urmăreşte cunoaşterea tehnologiilor mai noi şi moderne în confecţii îmbrăcăminte, de către studenţi, a agregatelor, a asamblărilor moderne în secţiile de confecţii, pentru a obţine produse de calitate superioară şi productivitate ridicată. Se studiază tehnologiile de finisare moderne care sunt de actualitate.

În cadrul cercului ştiinţific se fac aplicaţii, studii experimentale a căror rezultate sunt publicate în sesiunea de comunicări ştiinţifice sau chiar stau la baza temelor de cercetare cuprinse în proiectele de diplomă.

 

Ş.l.dr.ing. Ioan-Pavel Oana – oanaioanpavel@yahoo.com

Ş.l.dr.ing. Viorica Porav – viorica.porav@gmail.com

 

Cercul ştiinţific studenţesc „Design vestimentar”

 

Cercul este destinat, în mod special, tuturor studenţilor şi masteranzilor programelor de studii coordonate de către Departamentul de Inginerie şi Management Industrial în Textile şi Pielărie, dar şi altor studenţi şi masteranzi interesaţi de acest domeniu, din cadrul Universităţii din Oradea.

Scopul organizării cercului este formarea unor deprinderi specifice în domeniul designului vestimentar, prin traspunerea în practică a cunostinţelor dobândite, în special, în cadrul orelor de curs şi laborator, realizând  colecţii de modele cu tematici bine stabilite, în funcţie de creativitatea fiecărui student.

 

Ş.l.dr.ing. Dorina Oana – oanadorina08@yahoo.com

Ş.l.dr.ing. Anca Simon – anca.simon@yahoo.com

Ş.l.dr.ing. Ioan-Pavel Oana – oanaioanpavel@yahoo.com

Ş.l.dr.ing. Viorica Porav – viorica.porav@gmail.com

Ş.l.ing. Marius Suteu – suteu_marius@yahoo.com

Asist.univ.ing. Marcela Iuhas – marcelaiuhas@yahoo.com

Cercul ştiinţific studenţesc „Structuri textile, fire, ţesături”

 

Cercul este destinat tuturor studenţilor programelor de studii din cadrul Departamentului de Inginerie şi Management Industrial în Textile şi Pielărie.

Scopul organizării cercului este formarea unor deprinderi specifice în domeniul structurilor textile, fire şi ţesături, prin traspunerea în practică a cunostinţelor dobândite în cadrul orelor de curs şi laborator, realizând  descompunerea diferitelor tipuri de ţesături şi analiza materiei prime, utilizând aparatura existentă în laborator.

 

Ş.l.dr.ing. Dorina Oana – oanadorina08@yahoo.com

Ş.l.dr.ing. Ioan-Pavel Oana – oanaioanpavel@yahoo.com

Prep.ing. Kenyeres Florentina – florentinakenyeres@yahoo.com

Cercul ştiinţific studenţesc „Îmbunătăţiri estetico-funcţionale şi de calitate a produselor şi accesoriilor din piele şi înlocuitori”

 

În cadrul acestui cerc ştiinţific studenţii îţi vor îmbunătăţi cunoştinţele referitoare la respectarea, de către produsele textile şi din piele a condiţiilor tehnice şi de calitate conform standardelor, fiind în măsură să aducă unele îmbunătăţiri procesului tehnologic, în vederea creşterii calităţii, astfel încât produsele să corespundă din punct de vedere estetico – funcţional în conformite cu cerinţele pieţii.

 

Ş.l.dr.ing. Cristina Secan – cris_secan@yahoo.com

Ş.l.dr.ing. Adina Albu – adina_victoria@yahoo.com

Asist.univ.ing. Marcela Iuhas – marcelaiuhas@yahoo.com

Cercul ştiinţific studenţesc „Proiectarea site-urilor web, design şi funcţionalitate”

 

Cercul se adresează studenţilor dornici să înveţe secretele proiectării paginilor WEB, interesaţi să creeze situri plăcute şi interactive. Scopul acestui cerc este de a oferi participanţilor cunoştinţe de bază în domeniul creării paginilor Web. De asemenea, se va prezenta editorul Dreamweaver, un instrument de design care permite utilizatorului să creeze şi să întreţină website-uri.

Principalele obiective ale acestui cerc sunt: promovarea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice în rândul studenţilor; formarea de competenţe în folosirea tehnicilor de web design; intensificarea colaborării între studenţi şi profesor în activităţile de concepere, proiectare şi elaborare a paginilor web.

 

Conf.dr.ing. Liliana Indrie – lindrie@uoradea.ro

Conf.dr.ing. Sabina Gherghel – sgherghel@uoradea.ro

Ş.l.ing. Marius Şuteu – suteu_marius@yahoo.com

Ş.l.dr.ing. Liliana Doble – liadoble@yahoo.com

 

Cercul ştiinţific studenţesc „Impactul produselor şi tehnologiilor din domeniul textile-pielărie asupra calităţii vieţii şi mediului”

 

Acest cerc ştiinţific se adresează atât studenţilor şi masteranzilor programelor de studii coordonate de către Departamentul de Inginerie şi Management Industrial în Textile şi Pielărie, dar şi altor studenţi şi masteranzi interesaţi de acest domeniu, din cadrul Universităţii din Oradea. Se urmăreşte integrarea cunoştinţelor dobândite prin educaţia formală sau non-formală cu cercetarea ştiinţifică din domenii precum ergonomia, protecţia mediului, protecţia sănătăţii umane, în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii şi calităţii mediului, printr-o dezvoltare cu adevărat durabilă a sectorului textile-pielărie.

 

Ş.l.dr. Mariana Raţiu – mratiu@uoradea.ro

Ş.l.ing. Sanda Bota – sbota@yahoo.com

Ş.l. Corina Şuteu – suteucorina@gmail.com

 


Opinia ta conteaza!

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Copyright © 2012 Studentocratia. Toate drepturile rezervate.