Informații privind scutirile și reducerile de taxe oferite de Universitatea din Oradea

În conformitate cu procedurile interne ale Universității din Oradea, studenţii au dreptul să solicite în scris, pe baza unei cereri tip cu formularea motivaţiei, scutiri şi reduceri ale taxelor aferente procesului de învățământ sau a majorărilor de întârziere aferente.

Studenții pot beneficia de locuri de parcare în campusul universității

În conformitate cu Regulamentul de organizare şi administrare al parcărilor din cadrul Universităţii din Oradea, studenţii Universităţii din Oradea pot beneficia de locuri de parcare în parcările de lângă căminele studențești, respectiv Biblioteca Nouă și Cămin C4, pe baza de abonament, în limita locurilor disponibile.

Copyright © 2012 Studentocratia. Toate drepturile rezervate.