Scutiri și reduceri de taxe 2018-2019

Scutiri de taxeÎn conformitate cu reglementările interne ale Universității din Oradea, studenţii au dreptul să solicite în scris, pe baza unei cereri tip cu formularea motivaţiei, scutiri şi reduceri ale taxelor aferente procesului de învățământ sau a majorărilor de întârziere aferente. 

Scutiri ale taxelor aferente procesului de învăţământ

Pot fi scutiţi de taxă de şcolarizare, pe întreagul an universitar studenții:

 • proveniţi din centrele de plasament, case de tip familial şi orfanii de ambii părinţi, cu vârsta până în 26 de ani, de la programe de studii de licenţă şi masterat cu frecvenţă;
 • proveniţi din centrele de plasament, case de tip familial şi orfanii de ambii părinţi, cu vârsta până în 28 de ani, de la programe de studii de doctorat;

Actele necesare completării dosarului sunt, după caz:

 • Cerere tip
 • Adeverinţă de la centrul de plasament;
 • Copie după certificatele de deces ale părinţilor.

Solicitarea înregistrată la Registratura UO împreună cu documentele justificative se vor depune la secretariatul Prorectorului SSV până la data de 15 octombrie 2018. Comisia de reducere/scutiri taxe de şcolarizare va evalua și aviza dosarele pentru scutirea de taxă până la data de 30 octombrie 2018.

Reduceri ale taxelor aferente procesului de învăţământ

Pot beneficia de reducere de taxă de şcolarizare cu 50% pentru un program de studii studenţii/absolvenţii Universităţii din Oradea care urmează un al doilea program de studii de acelaşi nivel (licenţă sau master) la unul din programele de studiu din anexa 3. Acordarea facilităţii se realizează în baza cererii scrise formulate de student şi va avea ca anexe documente doveditoare (adeverinţă de student, diplomă de studii, etc.).

Cererile împreună cu documentele doveditoare vor fi depuse la secretariatele facultăților, până la data de 15 octombrie 2018 care vor transmite până la data de 20 octombrie 2018 către Biroul Prorectorului SSV, toate cererile avizate de către decan, însoțite de un tabel centralizator.

Pot beneficia de reducerea taxei de şcolarizare cu 50% pentru un program de studii pentru un an universitar:

 • copiii angajaţilor titulari ai Universităţii din Oradea, cu vârsta până la 26 de ani (inclusiv), la data de 01 octombrie a anului în curs, de la programe de studii de licenţă şi masterat cu frecvenţă;
 • copiii angajaţilor titulari ai Universităţii din Oradea, cu vârsta până la 28 de ani (inclusiv), la data de 01 octombrie a anului în curs, de la programe de studii de doctorat

Actele necesare completării dosarului sunt:

 • Cerere tip
 • Adeverinţa părintelui că este angajat al Universităţii din Oradea.

Solicitarea înregistrată la Registratura UO împreună cu documentele justificative se vor depune la secretariatul Prorectorului SSV până la data de 15 octombrie 2018. Comisia de reducere/scutiri taxe de şcolarizare va evalua și aviza dosarele pentru scutirea de taxă până la data de 30 octombrie 2018.

Pot beneficia de reducerea taxei de şcolarizare cu 50% studenţii consideraţi cazuri sociale:

 • cu vârsta până în 26 de ani (inclusiv), la data de 01 octombrie a anului în curs, de la programele de studii de licenţă şi master cu frecvenţă;
 • cu vârsta până în 28 de ani (inclusiv), la data de 01 octombrie a anului în curs, de la programe de studii de doctorat.

Actele necesare completării dosarului sunt, după caz:

 • Cerere tip
 • Declaraţie de venituri care va fi completată individual, pe propria răspundere, de către student (Anexa 2);
 • Adeverinţa de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru reducerea taxei;
 • Adeverinţă de venit, de la locul de muncă a părinţilor sau susţinătorilor legali care au calitatea de salariaţi, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru reducerea taxei;
 • Cupoane de pensii realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru reducerea taxei (pensie de vechime, pensie de urmaş, pensie de boală etc.);
 • Cupoane indemnizaţie şomaj, indemnizaţie de creşterea copilului, etc.
 • Adeverinţă de venit de la finanţe pentru solicitant și membrii familiei care nu au calitate de salariați/student/elev;
 • Adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi agricole;
 • Declaraţie notarială a părinţilor şi a studentului în cazul în care familia nu realizează nici un venit în ţară sau străinătate;
 • Copie după certificatul de deces al părintelui decedat;
 • Copie sentinţă de divorţ;
 • Adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în grija părinţilor/copii certificate de naştere pentru preşcolari;
 • Orice act care justifică situaţia socială a studentului.

Solicitarea înregistrată la Registratura UO împreună cu documentele justificative se vor depune la secretariatul Prorectorului SSV până la data de 15 octombrie 2018. Comisia de reducere/scutiri taxe de şcolarizare va evalua și aviza dosarele pentru scutirea de taxă până la data de 30 octombrie 2018.

Pot beneficia de reducere de taxă de şcolarizare până la 50% studenţii cu diagnostice medicale grave: bolnavi TBC, care se află în evidența unitîțilot medicale, cei care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorție grave, insuficiență renală cronică, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie, etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular și cu alte boli cronice care pot fi luate în considerare conform reglementărilor în vigoare.

Actele necesare completării dosarului sunt:

 • Cerere tip
 • Adeverinţă medicală de la medic specialist din specialitatea respectivă;
 • Orice act care justifică situaţia medicală a studentului.

Solicitarea înregistrată la Registratura UO împreună cu documentele justificative se vor depune la secretariatul Prorectorului SSV până la data de 15 octombrie 2018. Comisia de reducere/scutiri taxe de şcolarizare va evalua și aviza dosarele pentru scutirea de taxă până la data de 30 octombrie 2018.

Scutiri ale taxelor de şcolarizare pentru studenţii sportivi 

Pot beneficia de scutire de taxă de şcolarizare studenţii sportivi componenţi ai Clubului Sportiv Universitar Oradea şi ai Asociaţiilor Sportive ale Universităţii din Oradea.

Clubul Sportiv Universitar Oradea şi Asociaţiile Sportive ale Universităţii din Oradea vor transmite către Prorectorul SSV listele cu studenţii care pot beneficia de scutire de taxă până la data de 15 octombrie 2018. Pentru fiecare student propus Clubul Universitar Sportiv şi Asociaţiile Sportive vor transmite următoarele documente justificative:

 • Cerere tip
 • Copie după legitimarea la zi la CSU/ASFCUO;
 • Adeverinţă de student de la secretariatul facultății/IOSUD.

Cererile împreună cu documentele doveditoare pentru scutirea de taxă se depun la birou Prorector SSV până la data de 15 octombrie 2018 de către reprezentanții legali ai CSU/ASFCUO și se evaluază şi avizează până la data de 30 octombrie 2018 de către Comisia de reducere/scutiri taxe de şcolarizare.

 

AI PÂNĂ LA 220 DE LEI REDUCERE LA PRIMA REZERVARE!

Opinia ta conteaza!

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Copyright © 2012 Studentocratia. Toate drepturile rezervate.