Abonamente OTL cu reducere pentru studenți

Studenții Universității din Oradea pot depune cereri pentru a beneficia de abonamente gratuite la transportul în comun pentru primul semestru al anului universitar 2016-2017. Cererile se depun la secretariatul facultății, iar termenul de aplicare va fi stabilit de fiecare facultate în parte, dar nu mai târziu de 20 octombrie a.c. Pentru a beneficia de gratuitate […]

Universitatea din Oradea oferă posibilitatea reducerii taxei de școlarizare

Studenții Universității din Oradea au dreptul să solicite reducerea taxei de școlarizare, prin adresă scrisă înaintată prorectorului responsabil de servicii studențești și vizibilitate. Beneficiază de reducerea taxei de şcolarizare, cu 50%, o singură dată studenţii şi doctoranzii care sunt copiii angajaţilor titulari ai Universităţii din Oradea. Actele necesare sunt cerere tip şi adeverinţa părintelui că […]

Scutiri de taxe la Universitatea din Oradea

Studenții Universității din Oradea proveniți din  centrele de plasament, case tip familial sau orfani de ambii părinţi pot depune cereri pentru scutirea taxei de școlarizare. Dosarele se înaintează la Registratura Universității din Oradea, după care vor fi evaluate de către Comisia de reduceri/scutiri/reeșalonări taxe. Actele necesare pentru obţinerea scutirii de taxe sunt, după caz: cerere tip, […]

Copyright © 2012 Studentocratia. Toate drepturile rezervate.