Dosar- Bursa de performanta – anul universitar 2014/2015

La începutul fiecărui an universitar, se atribuie din fonduri proprii ale Universității din Oradea, 15 burse de performanţă, studenţilor începând cu anul al II lea de  studii (licenţă, masterat) pentru un an universitar. De bursă beneficiază studenţii care realizează consecutiv, timp de două semestre, media generală de 10. De asemenea criterii pentru obţinerea bursei de performanţă mai […]

Reducere / scutire / esalonare de taxa de scolarizare pentru anul universitar 2014-2015

Până în 21 octombrie se depun cererile, însoţite de actele justificative, la secretariatul prorectorului responsabil pentru managementul serviciilor studențești și sociale, doamna conf. univ. dr. Simona Trip, aflat în clădirea Rectoratului, et. III, în vederea scutirii sau reducerii taxei de şcolarizare. Pot fi scutiţi de taxa de şcolarizare o singură dată pentru fiecare program de studiu parcurs studenţii şi doctoranzii cu vârsta până […]

Copyright © 2012 Studentocratia. Toate drepturile rezervate.