Scutire/reducere/esalonare de taxe 2013-2014

Până în 21 octombrie se depun cererile, însoţite de actele justificative, la secretariatul prorectorului pentru managementul serviciilor studențești și sociale, dna. Conf.univ.dr. Simona Trip, aflat în clădirea Rectoratului, et. 3, vis-a-vis de lift, în vederea scutirii sau reducerii taxei de şcolarizare. Pot fi scutiţi de taxa de şcolarizare o singură dată pentru fiecare program de studiu parcurs studenţii şi doctoranzii cu vârsta până […]

Copyright © 2012 Studentocratia. Toate drepturile rezervate.