Dosar- Bursa de performanta

Bursă de performanţă se atribuie din fonduri proprii, studenţilor începând cu anul al II lea de  studii (licenţă, masterat) pentru un an universitar. Universitatea din Oradea acordă anual 10 burse de performanţă. De bursă beneficiază studenţii care realizează consecutiv, timp de două semestre, media generală de 10. De asemenea criterii pentru obţinerea bursei de performanţă mai sunt: […]

Dosar – Bursa de studiu

Bursele de studiu se acordă în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură în cadrul  specializărilor, liniilor şi anilor de studii după atribuirea burselor de merit, în ordinea descrescătoare a  mediilor generale (examene, verificări, proiecte – potrivit planului de învăţământ) obţinute în sesiunea de examene premergătoare semestrului în care solicită bursa. Numărul studenţilor dintr-o facultate, specializare şi […]

Dosar – Bursa sociala

Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata unui semestru, studenţii  de la învăţământul de zi, care nu beneficiază de bursă de studiu sau bursă de merit, în ordinea de prioritate  stabilită mai jos: orfani de ambii părinți ți centrul de plasament; orfani de un părinte; cazurile medicale (Anexa 2 la […]

Copyright © 2012 Studentocratia. Toate drepturile rezervate.