Credite ECTS pentru voluntari!

Universitatea din Oradea, în temeiul Legii Educației Naționale, art. 203 (9), oferă credite ECTS studenților care participă la acțiuni de voluntariat în cadrul unei organizații sau fundații recunoscute de Universitate, prin Comisia de servicii studențești și sociale, coordonată de doamna prorector Simona Trip. Procedura elaborată de Comisia de servicii studențești și sociale, sub îndrumarea dl. […]

Copyright © 2012 Studentocratia. Toate drepturile rezervate.