Senatul Universitatii, la momentul primului bilant de activitate

Scris de Marius Deaconu

Actuala compunere a Senatului Universităţii din Oradea, constituită în baza Legii nr.1/2011 (Noua Lege a Învăţământului), a fost aleasă pe data de 8 februarie 2012. Acesta şi-a propus pentru început, dat fiind caracterul tranzitoriu şi incipient al câtorva comisii de specialitate şi nu numai din cadrul acestuia, să îndeplinească sau să se apropie cât mai mult de realizarea următoarelor obiective:

  1. Definirea şi constituirea noii structuri a Senatului Universităţii
  2. Identificarea cadrului procedural de desfăşurare al activităţii
  3. Identificarea cadrului legal şi procedural pentru a obţine independenţă financiară
  4. Dezvoltarea unor regulamente interne pentru o mai bună desfăşurare a activităţii

logo SENATActivitatea Senatului Universităţii din Oradea s-a desfăşurat în principiu prin şedinţe în plen sau comisii de specialitate, nouă la număr.

Mai mult, s-au desfăşurat şedinţe comune cu structura reciprocă de la Universitatea din Piteşti (aprilie 2012), Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj Napoca (iunie 2012) sau cu Universitatea „Emanuel” din Oradea. Acorduri de reciprocitate precum şi anumite schimburi de idei şi informaţii au fost realizate cu Universitatea din Bucureşti, Universitatea „Politehnică” din Bucureşti, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş sau Universitatea „Valahia” din Târgovişte.

Deşi demersurile pentru aprobarea unui buget al Senatului Universităţii din Oradea au fost făcute încă din iulie 2012, doar de curând această problemă s-a discutat în cadrul forului decizional de specialitate, urmând ca la următoarea şedinţă a acestuia să fie stabilite anumite limite de cheltuieli. Bugetul reprezintă principalul fundament al independenţei, cu precădere cea financiară, a Senatului Universităţii din Oradea.

Transparenţa acestei instituţii este dovedită prin publicarea celor 22 de hotărâri ale Senatului, pe site-ul Universităţii din Oradea, la secţiunea Conducerea Senatului Universităţii.

În cadrul conferinţei a urmat un raport succint al activităţii fiecărei comisii.

Primul raport a fost cel susţinut de Comisia Buget – Finanţe, a cărui preşedinte este conf. Univ. dr. Marcel Boloş. În lipsa președintelui comisiei conf. univ. dr. Victoria Bogdan a menţionat printre altele obiectivele acestei comisii, cel mai important fiind cel de monitorizare a echilibrului financiar precum şi alocarea corespunzătoare a resurselor financiare. În cadrul celor 9 şedinţe de lucru, s-au făcut rapoarte de activitate precum cel privind starea de „sănătate financiară” a Universităţii, prezentat pe 31 martie 2012. Tot această Comisie este cea care a demarat procedura pentru linia de credit însuşită în decembrie 2012 de către Universitate. Pe lângă o bună colaborare cu comisiile reciproce din cadrul Universităţii din Oradea, această comisie a realizat diverse proceduri de specialitate, proceduri ce vor fi ţinute în continuare la zi, înlocuite chiar dacă va fi nevoie.

Consiliul Cercetării al cărui preşedinte este prof. univ. dr. Cristian Grava are în gestiune cea de-a doua componentă fundamentală a instituţiei mai sus numite şi anume cercetarea. Chiar dacă contextul actual, prin prevederile legale ce ţin de acest domeniu, nu este foarte clar şi bine delimitat, această comisie a încercat să rezolve problema finanţărilor, înlesnind printr-o procedură mai obiectivă şi mai puţin birocratică obţinerea acestora. Preşedintele comisiei a subliniat încă o dată faptul că, finanţarea prin concursuri de proiecte este slab reprezentată, susţinând faptul că pentru o dezvoltare optimă a cercetării, este nevoie de dinamism şi de oameni tineri. În acest sens, la propunerea Comisiei, s-a hotărât ca funcţia de şef de lucrare ori coordonator de proiect să nu poate fi suprapusă cu o funcţie administrativă, tocmai pentru a da posibilitatea celor mai tineri să se afirme în munca de cercetare. Pe viitor, este de aşteptată o dezvoltare a calităţii acestei ramuri întrucât se marşează pe ideea de centre multidisciplinare care nu au cum să însemne altfel decât o funcţionalizare accentuată şi un dinamism adus acestora. Acreditarea Editurii Universităţii pe partea de ştiinţe socio – umane este un alt succes la care a contribuit această comisie. Pe viitor, consolidarea şcolilor doctorale precum şi aducerea de noi surse de finanţare sunt principalele priorităţi ale consiliului mai sus menţionat.

poza senatComisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, condusă de prof. univ. Mariana Mureşan a realizat procedurile şi regulamentele necesare în domeniul de resort, având o bună relaţie cu departamentul echivalent din cadrul Universităţii din Oradea.

Comisia de Învăţământ, coordonată de lect. Univ. dr. Lavinia Onica-Chipea, ce are drept obiectiv principal minitorizarea şi controlul programelor de studiu, analizarea şi propunerea unor noi principii sau idei privind acestea, a reuşit să stabilească o repartizare optimă şi echivocă a cifrelor de şcolarizare, având o relaţie fructuoasă cu Consiliul de Management Academic.

Comisia penru Probleme Sociale şi Studenţi, condusă de prof. univ. dr. Marius Ţepelea, a reuşit, cu sprijinul studenţilor, să realizeze o imagine cât mai exhaustivă a vieţii studentului la Universitatea din Oradea. Desigur, în această tentativă, s-a apelat la asociaţiile studenţeşti, care au fost beneficiat în schimb de sprijinul Universităţii pentru a organiza diverse simpozioane şî conferinţe. Nu s-a reuşit definitivarea proiectului pentu înfiinţarea unui club studenţesc, dar semnele sunt pozitive în viitorul apropriat. Pe lângă Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studenţilor, a fost adoptat şi Statutul studenţilor membri în Senatul Universităţii.

Comisia de Relaţii Academice Internaţionale şi Interne, conduse de prof. univ. dr. Lia Pop a reuşit stabilirea unor parteneriate cu instituţiille reciproce din alte centre universitare, dar conform doamnei preşedinte a acestei comisii, nu s-a realizat tot ce s-a propus. Poate şi din cauza faptului că obiectivele propuse au fost destul de greu de realizat. Deschisă spre o comunicare cu toţi partenerii de dialog, doamna Lia Pop şi-a propus ca în următorul an să se axeze pe activitatea de comunicare şi brand în a Senatului Universităţii din Oradea, dar şi pentru crearea unui „network” care să fie baza funcţională a unei comunităţi academice. În asentiment cu Senatul Universităţii din Oradea, fiecare participant la desfăşurarea activităţii universităţii este important, glasul său trebuie ascultat, iar opiniile luate în considerare. Deasemenea, este de aşteptat ca, după o perioadă de tatonare, relaţiile cu instituţiile reciproce ale unor universităţi din afara României să devină funcţionale.

Comisia pentru Strategie și Reformă (condusă de şef lucrări dr. Radu Brejea), Comisia pentru valorificarea şi administrarea patrimoniului (prezidată de conf. Univ. dr. Ioan Ţarcă) şi Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial intern (condusă de conf.univ.dr. Simona Bodog) şi-au prezentat raportul de activitate, în strânsă legătură cu Planul operaţional al Universităţii pe 2013 sau cu raportul privind Planul operaţional din 2012.

AI PÂNĂ LA 220 DE LEI REDUCERE LA PRIMA REZERVARE!

Opinia ta conteaza!

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Copyright © 2012 Studentocratia. Toate drepturile rezervate.