Drepturile studenților (II)

Scris de Paul Muscă, anul II, Drept
Aşa cum v-am promis, săptămâna aceasta vă vom prezenta drepturile studenţilor din cadrul Universităţii din Oradea, în perspectiva cadrului legislativ local.
Acestea sunt enumerate expres în Capitolul III din Regulamentul privind activitatea profesională a studentului în baza Sistemului European de Credite Transferabile, intitulat “Drepturile şi obligaţiile studentului”, în articolul 8.
Printre cele mai importante enumerăm posibilitatea de urmare concomitentă a două specializări şi participarea la activitatea ştiinţifică studenţească, dar şi a altor activităţi extracurriculare.

Unele, însă, se referă la aspecte de ordin administrativ. Aici menţionăm posibilitatea de a alege şi a fi ales în Consiliul facultăţii sau Senatul universităţii şi beneficierea de consiliere din partea unui cadru didactic anume desemnat în acest sens.

Cu privire la drepturile privind gratuităţi, dar şi alte facilităţi în context studenţesc, facem trimitere la gratuitatea învăţământului, posibilitatea de a fi cazat în cămine, dar şi de a lua masa la cantina universităţii, beneficierea de burse şi alte forme de sprijin material, asistenţă medicală gratuită, utilizarea spaţiilor aparţinând facultăţii şi a tuturor mijloacelor puse la dispoziţie de către universitate pentru o cât mai temeinică pregătire profesională precum şi beneficierea de burse de mobilitate, pentru studii la alte universităţi din ţară şi străinătate.

Cealaltă sursă în care se precizează mai pe larg despre drepturile studenţilor este Carta Universităţii din Oradea care, în cuprinsul articolelor 90-103, dezvoltă, în mare parte, conţinutul drepturilor mai sus amintite.

Principiile pe baza cărora trebuie să se bazeze relaţia cadru didactic – student sunt enumerate la articolul 91, aliniatul 2. Aceste sunt principiul nediscriminării, principiul dreptului la asistenţă şi la servicii complementare gratuite în conformitate cu legislaţia naţională, pentru învăţământul din universităţile de stat, principiul participării la decizie, principiul libertăţii de exprimare şi principiul transparenţei şi al accesului la informaţii.

O situaţie interesantă ridică art. 92, aliniatul 3, al aceleiaşi Carte universitare care spune că studenţii pot participa la acţiuni de voluntariat pentru care pot primi maxim 5 credite / semestru, în condiţiile stabilite prin Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor. Ori nici în acesta din urmă, nici în practică nu s-a concretizat, faptic, aceasta facilitate -cel puţin nu în ultimii ani.

Cu privire la activitatea profesională mai sus menţionată a studenţilor, aceasta se concretizează în participarea la cursuri şi la aplicaţii, stagii de practică, studiul disciplinelor prevăzute în planul de învăţământ, susţinerea examenelor, a verificărilor pe parcurs şi a celorlalte forme de verificare, inclusiv a examenelor pentru finalizarea studiilor.

Astfel, cu privire la burse, criteriul principal de acordare a burselor este performanţa la învăţătură. Tot legat de burse, aflăm că absolvenţii cu diplomă de licenţă sau master, obţinute prin parcurgerea unui program de studii finanţat de la buget, pot urma al doilea program de studii în acelaşi ciclu doar cu taxă.

De asemenea, este abordată şi problematica asociaţiilor studenţesti, acestea putând avea un caracter naţional sau internaţional. Ele pot funcţiona cu două condiţii : dacă reprezintă interesele studenţilor privind procesul de educaţie, condiţiile de studii şi condiţiile sociale şi dacă fac dovada că reprezintă o componentă semnificativă a comunităţii studenţilor din universitate.

În acest sens, Universitatea din Oradea sprijină activităţile ştiinţifice, culturale şi sportive ale membrilor comunităţii universităţii sau ale asociaţiilor şi fundaţiilor, inclusiv ale asociaţiilor studenţeşti care reprezintă interesele acestei comunităţi.

Cu privire la asigurarea consilierii din partea personalului specializat, studentul trebuie să se adreseze în acest sens Centrului de Consiliere Psihologică şi Orientare şi

Carieră, respectiv Centrul de Servicii pentru Carieră care oferă servicii specifice.

Cât despre gratuităţi şi facilităţi, aflăm că toate actele de studii eliberate de universitate, precum şi cele care atestă statutul de student (adeverinţe, carnete, legitimaţii) se eliberează în mod gratuit. În plus, pentru stimularea excelenţei, studenţii beneficiază de burse de performanţă sau de merit. Nu este de neglijat nici faptul că studenţii Universităţii din Oradea care au domiciliul stabil în afara oraşului Oradea pot fi cazaţi, la cerere, cu prioritate în căminele aflate în patrimoniul sau în administraţia universităţii.

Carta Universităţii are în cuprinsul ei şi prevederi pentru cazuri speciale. Este cazul studenţilor cu dizabilităţi fizice, care au dreptul la căi de acces adaptate acestora în totalitatea spaţiilor universitare, precum şi condiţii pentru desfăşurarea normală a activităţilor de educaţie, cercetare, sociale şi culturale. De asemenea, absolvenţii cu diplomă de bacalaureat primiţi din centrele de plasament pot beneficia de cel puţin un loc pentru studii gratuite, în condiţiile stabilite prin regulamentul de admitere.

Cam de aceste drepturile beneficiaţi dumneavoastră, stimat student al Universităţii din oraşul aflat pe malul Crişului Repede. Motiv pentru care vă invit să le luaţi la cunoştinţă, să aprofundaţi şi să puneţi mereu întrebările când este vorba despre orice drept legitim al dumneavoastră, fie el de natură studenţească sau nu.

AI PÂNĂ LA 220 DE LEI REDUCERE LA PRIMA REZERVARE!

Opinia ta conteaza!

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Copyright © 2012 Studentocratia. Toate drepturile rezervate.