Burse pentru studenții doctoranzi

Universitatea-din-Oradea

În ședința de ieri a Senatului Universității din Oradea s-a modificat regulamentul de acordare a burselor, prin introducerea unui nou tip de burse: bursa doctorală. 

Bursele TELEKOM

poster Bursele Telekom 2015

Compania TELEKOM Romania se implică în educarea tinerei generaţii prin programul Bursele TELEKOM, care oferă sprijin material tinerilor ambiţioşi şi talentaţi. Bursele Telekom continuă astfel cu succes programele prin care compania a oferit până în prezent 85 de burse către studenţi.

Lista cu studenții care beneficiază de bursa de performanță – 2015/2016

universitatea-din-oradea

UPDATE: În urma reanalizării dosarelor Comisia de atribuire a burselor a constatat că studenta Anton Andrada (Facultatea de Geografie, Turism și Sport) nu are media 10 timp de două semestre consecutiv, astfel nu poate beneficia de bursă de performanță! Bursa va fi atribuită următorului student care a realizat punctajul cel mai mare, și anume Karton Judith […]

Dosar – Bursa de performanta – 2015/2016

UO

Universitatea din Oradea acordă din fonduri proprii și în acest an universitar 15 burse de performanță în valoarea de 450 de lei/lună studenților la nivel de licență și masterat, începând cu anul II de studiu. Această bursă se acordă pe o perioadă de 10 luni.  

Bursele COSMOTE

Bursele_Cosmote

Scris de Mădălina Baciu Fiind un proiect iniţiat şi susţinut de compania COSMOTE România, programul Bursele COSMOTE a fost conceput în scopul identificării tinerilor talentaţi, ambiţioşi, cu rezultate şcolare deosebite şi obiecte de cariera clar conturate, dar şi în scopul susţinerii lor financiare pe durata studiilor universitare. Aflându-se la cea de-a patra ediţie, Bursele COSMOTE […]

Burse ocazionale – rezultatele selectiei

Sigla_Uo

Comisia de atribuire a burselor pe universitate întrunită în ședința, miercuri, 26 iunie 2013  a stabilit beneficiarii burselor ocazionale acordate în semestrul al doilea din anul universitar 2012/2013. Comisia a acordat cele două tipuri de burse (criteriile de accesare a celor două burse le găsiți aici): burse ocazionale pentru rezultate deosebite obţinute la manifestări ştiinţifice, […]

Burse ocazionale-semestrul I an universitar 2012/2013 (lista)

universitatea-din-oradea

În data de 31 ianuarie, joi,  Comisia de acordarea a burselor pe Universitate s-a întrunit în vederea acordării burselor ocazionale  pentru rezultate deosebite obţinute la manifestări ştiinţifice, cultural-artistice şi sportive în cautum de 450 de lei și îmbrăcăminte în cautum de 25 de lei. Această comisie de acordare a burselor este coordonată de  prorectorul responsabil cu probleme […]

Burse de performante

universitatea-din-oradea

În urma analizării dosarelor studenţilor care au solicitat acordarea unei burse de performanţă pentru anul universitar 2012–2013 Comisia de atribuire a burselor pe universitate a hotărât acordarea bursei de performanţă următorilor studenţi: Olah Boglarka Erszebet, an III, specializarea Interpretare Muzicală – Vioară, Fac. Arte; Pongracz Ludovic Zoltan, an II, specializarea Conservare şi Restaurare, Fac. Arte; […]

Bursele ocazionale acordate studenţilor Universităţii din Oradea

În acest semestru Universitatea din Oradea acordă 10 burse de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte şi 13 burse ocazionale pentru rezultate deosebite obţinute la manifestări ştiinţifice, cultural-artistice sau sportive. Cele 10 burse de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte în valoare de 250 lei, se vor acorda în urma analizării dosarelor studenţilor care vor prezenta acte doveditoare […]

Copyright © 2013 Studentocratia. Toate drepturile rezervate.