Burse ocazionale-semestrul I an universitar 2012/2013

univ-oradea-siglaScris de Ioana Larisa Paul  

În anul  universitar 2012-2013 Universitatea din Oradea acordă următoarele burse ocazionale:

-10 burse de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte , cuantumul acestei burse fiind de 250 lei. Stundenții vor prezenta următoarele acte doveditoare ale cazului social:

– declaraţie de venituri care va fi completată individual, pe propria răspundere, de către student (Anexa 1);
– adeverinţă de student;
– adeverinţa de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
– adeverinţă de venit, de la locul de muncă al părinţilor sau susţinătorilor legali, care au calitatea de salariati, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
– cupoane de pensii realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
– cupoane îndemnizaţie şomaj, îndemnizaţie de creşterea copilului, etc.;
– adeverinţă de venit de la finanţe;
– adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi agricole;
– declaraţie notarială a părinţilor şi a studentului în cazul în care familia nu realizează nici un venit în ţară sau străinătate;
– adeverinţă de la centrul de plasament;
– copie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor;
– copie sentinţă de divorţ;
– adeverinţă medical de la medic specialist vizată de medical universităţii;
– adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în grija părinţilor, copii certificate de naştere pentru preşcolari;
– orice act care justifică situaţia socială a studentului.

10 burse ocazionale pentru rezultate deosebite obţinute la manifestări ştiinţifice, cultural-artistice sau sportive, cuantumul acestei burse fiind de 450 lei. Stundenții vor prezenta următoarele acte doveditoare:

– cerere tip (Anexa 3);
– diplomă/certificat de prezentare/susţinere a unei lucrări ştiinţifice la o manifestare naţională/internaţională;
– articol/studiu publicat într-o revistă ştiinţifică;
– diplomă/certificat de prezentare la o expoziţie de pictură/sculptură, artă grafică etc.;
– diplomă/certificat de prezentare/obţinere a unui premiu la o manifestare culturală, artistică sau sportivă;
– adeverinţă de participare în echipe de cercetare/programe/contracte
naţionale/internaţionale;
– adeverinţă de student

Acestea sunt aferente semestrului I, an universitar 2012-2013.  Termenul de depunere al dosarului este 28.01.2013 – la SECRETARIATUL PRORECTORULUI RESPONSABIL CU MANAGEMENTUL SERVICIILOR SOCIALE ŞI STUDENŢI, str. Universităţii, nr.1 – Rectorat,  etajul 3!

Comments

  1. gale arnold says:

    as dori sa aflu daca inclusiv in data de 28.01 LUNI se poate depune dosarul….respectiv as dori sa stiu programul celor de la secretariatul prorectorului…sa nu merg degeaba si sa fie inchis….multumesc !

    Apreciază

Opinia ta conteaza!

Completeaza detaliile de mai jos sau apasa click pe una din imagini pentru a te loga:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Schimbă )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Schimbă )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Schimbă )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Schimbă )

Connecting to %s

Copyright © 2013 Studentocratia. Toate drepturile rezervate.